Titulinis

 
 
 
 
 
 
 

Birželio 4 dieną, sekmadienį, mūsų bažnyčios konsekracijos (šventinimo) iškilmė.

 

 

Konsekracijos Šventosios Mišios, kurioms vadovaus Kauno Arkivyskupas Metropolitas Lionginas Virbalas SJ, bus švenčiamos 12 valandą.

 

8 ir 10 valandomis Šventų Mišių nebus. Vakare Šventosios Mišios bus aukojamos 18 valandą.

 
 
 

BELAUKIANT SEKMINIŲ ŠVENTĖS

KVIEČIAME JUNGTIS Į  BENDRĄ MALDĄ KALBANT NOVENĄ Į ŠVENTĄJĄ DVASIĄ .

NOVENA BUS KALBAMA  KASDIEN 

NUO GEGUŽĖS 25d (ketvirtadienio) 17.30 VAL IKI SEKMINIŲ.

 
 
 
 
 
 
 
 
Minint Fatimos apsireiškimų 100m. jubiliejų.
 

12 val. šv. Mišios aikštėje priešais Baziliką su Lietuvos vyskupais.

Liturgijai vadovauja apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Pedro López Quintana.

Iš vakaro, gegužės 12 d. 18 val., prasideda maldos vigilija (iki gegužės 13 d. 10 val.).


Norintys keliauti iš Kauno drauge su Jono Pauliaus II piligrimų centru

kviečiami registruotis mob. 8 686 152 25 arba el. p. piligrimu.centras@gmail.com.